Παροχές μελών

Οι παροχές των μελών χωρίζονται σε 3 κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των μελών που θα έχει η Ένωση:

Α: Τα απολύτως απαραίτητα (πολύ λίγα μέλη)

Β: Κανονική λειτουργία (αρκετά μέλη)

Γ: Ουσιαστική διαφορά (πολλά μέλη)

Παροχές Α
 • Λογότυπο ένωσης για χρήση σε website και κατάστημα.
 • Εκπτώσεις σε προμηθευτές και υπηρεσίες.
 • Προνομιακές τιμές για σεμινάρια, προϊόντα, αντιπροσωπείες και υπηρεσίες, ακόμη και custom-made προϊόντα με λογότυπο (πχ τσάντες κλπ).
 • Λήψη alerts ευκαιρίες, σεμινάρια, εκπτώσεις, νέα προϊόντα, δρώμενα σε διεθνές επίπεδο.
 • Εκπροσώπηση Ένωσης σε blogs/ περιοδικά κλπ.
 • Παρακολούθηση/ έλεγχος των ηλεκτρονικών ή παραδοσιακών μέσων πληροφορίας για να μπορεί η Ένωση να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις παραπληροφόρησης.
 • Internet directory στο website της Ένωσης.
 • Κεντρική Συμφωνία με εταιρείες για ενοικίαση εξοπλισμού σε προνομιακές τιμές και γρήγορη ταχύτητα ανταπόκρισης σε περίπτωση βλαβών μηχανών, φακών κλπ.
 • Ετήσιο report με “εσωτερική” πληροφόρηση/ έρευνα για την κατάσταση αγοράς γάμου, δεικτών κλπ.
 • Bride Research Report – που θα εκδίδεται μία φορά την χρόνο και θα βγαίνει ύστερα από έρευνα ποσοτική σε ζευγάρια που παντρεύτηκαν το περασμένο έτος (διεξαγωγή από την Ένωση).
 • Κοινωνικό έργο (αιμοδοσία, κάλυψη εκδηλώσεων παιδιών ΑΜΕΑ κλπ.).
 • Υποχρεωτική Υιοθέτηση του Κώδικα Αρχών της Ένωσης, ο οποίος θα συνοδεύει κάθε εργασία του Φωτογράφου/ Βιντεογράφου.
 • Υπηρεσία calendar διαθεσιμότητας για μέλη Ένωσης (εθελοντική συμμετοχή).
Παροχές Β

(επιπλέον των παροχών Α)

 • Ετήσιο Συνέδριο/ Σεμινάριο υψηλού επιπέδου ή σειρά από εκπαιδευτικά workshop με μικρό κόστος, για εξειδικευμένα θέματα φωτογραφίας, κινηματογράφησης.
 • Συναντήσεις των μελών (τουλάχιστον 2 ετήσιες), όπου τα μέλη-φωτογράφοι συζητούν κάθε φορά συγκεκριμένα θέματα, ανταλλάσσουν πληροφορίες κλπ.
 • Λήψη alerts & ενημέρωση για θέματα φορολογικά – λογιστικά – νομικά που είναι κρίσιμα για τη λειτουργία της επιχείρησης.
 • Δωρεάν πρόσβαση σε λογιστή και δικηγόρο ένωσης για συμβουλές on-demand/adhoc.
 • Συμφωνία με ασφαλιστικές εταιρείες για τη συνδρομή σε εξειδικευμένο ασφαλιστικό πακέτο (για τον εξοπλισμό) με χαμηλό κόστος.
 • Συμβόλαιο Νομικής Προστασίας με Ασφαλιστική Εταιρεία για την περίπτωση διενέξεων.
 • Δωρεάν συμμετοχή σε ετήσιους διαγωνισμούς (με όριο τύπου fair use).
Παροχές Γ

(επιπλέον των παροχών Α και Β)

 • Διαφημιστικές καμπάνιες ένωσης για την αναβάθμιση, προβολή και προώθηση της φωτογραφίας και κινηματογράφησης γάμου (συνολικά σαν υπηρεσία) στην Ελλάδα.
 • Συμμετοχή σε Εκθέσεις…και πολλά ακόμα…